Cisco C-sharp telnet projekt

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Opgave

For at lette opsætning og vedligeholdelse af netværks-udstyr i store netværk, er det en stor fordel at automatisere opsætning af enheder.

Det foregår via netværket og kan for eksempel foregå via telnet eller SSH. For eksempel Telnet.

Du skal sammen med din gruppe udarbejde en demonstration af jeres løsning og et WhitePaper.

  • Jeres WhitePaper mailes som PDF til heth@mercantec.dk senest kl. 15:15 torsdag.
  • Fredag skal i demonstrere jeres løsning.

Ekstra opgave

Anvend C# how to read and write a file artiklen til at lave et program der henter running-config fra flere Cisco enheder og gemmer konfigurationen til filer med hvert sit navn.

Eksempel på arbejdsplan

  1. Start Whitepaper dokumentet i Word
  2. Sæt to Cisco switche/routere op med IP adresse Cisco basic configuration
    1. Du skal kunne pinge dem og logge ind via telnet fra Putty
  3. Start C# projekt i Visual Studio
    1. Inkluder eventuelt Cisco Telnet C-Sharp eller find en anden implementering for eksempel på NuGet
  4. Leg og eksperimenter med opkobling til Cisco enhederne via telnet