Difference between revisions of "Programmering II Januar 2017"

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
(Middel hold)
(Begynder hold)
Line 1: Line 1:
 +
=Generalt=
 +
Link til C# bog:
 +
https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YSHUyQ0UyalNoMEk/view?usp=sharing
 +
 +
Link til Bob Tabor:
 +
https://mva.microsoft.com/en-us/training-courses/c-fundamentals-for-absolute-beginners-16169
 +
 +
Link til danske videoer:
 +
https://www.nemprogrammering.dk/Tutorials/c-sharp/1-introduktion.php
 +
 +
 
=Begynder hold=
 
=Begynder hold=
  
Line 21: Line 32:
  
 
|}
 
|}
 
  
 
=Middel hold=
 
=Middel hold=

Revision as of 23:15, 9 January 2017

Generalt

Link til C# bog: https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YSHUyQ0UyalNoMEk/view?usp=sharing

Link til Bob Tabor: https://mva.microsoft.com/en-us/training-courses/c-fundamentals-for-absolute-beginners-16169

Link til danske videoer: https://www.nemprogrammering.dk/Tutorials/c-sharp/1-introduktion.php


Begynder hold

Variabler

En variabel er noget som indeholder en værdi. Det kunne eksempelvis være brugerens navn der bliver indtastet i programmet, og gemt i en værdi.

Værdityper er som følgende:

Variabler
Type værdi
string "Dette er tekst"
int 9001
float 123.45
bool true/false

Middel hold

Opgave 1:

Lav en BMI beregner som denne:

http://www.beregnbmi.dk/Default.aspx


For at konvertere en string til en decimal bruges følgende kode:

string input = textBox.Text;
decimal convertedInput = decimal.Parse(input);


Lommeregner eksempel:

https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YMzBVMUk3ZUZxbzg/view?usp=sharing

Expert hold

Opgave 1:

Lav et program der kan sende data til en applikation som kan lytte. Benyt gerne UDP.

Opgave 2:

Udvid programmet så programmerne kan både sende og modtage data til hinanden. (et simpelt chat program.)

Listener

      UdpClient client = new UdpClient(11000);
      IPEndPoint endPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 11000);

      byte[] recivedArray = client.Receive(ref endPoint);
      string message = Encoding.ASCII.GetString(recivedArray);

      Console.WriteLine("The message was:");
      Console.WriteLine(message);
      Console.ReadKey();


Sender

      string message = "Hello!";
      UdpClient client = new UdpClient();
      IPEndPoint endpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 11000);
      byte[] bArray = Encoding.ASCII.GetBytes(message);

      client.Send(bArray, bArray.Length, endpoint);
      Console.WriteLine("Message has been sent!");
      Console.ReadKey();