Difference between revisions of "Programmering II Januar 2017"

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
(Generalt)
Line 11: Line 11:
 
God WPF-Tutorial:
 
God WPF-Tutorial:
 
http://www.wpf-tutorial.com/
 
http://www.wpf-tutorial.com/
 +
 +
Link til C# fundamentals (film materiale): https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YalVYcGgzQWRrSUU/view?usp=sharing
 +
 +
Link til C# WPF (film materiale): https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YNTZwNGZ4XzREWFU/view?usp=sharing
  
 
'''Bold spil:''' https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YRUdIdG1lMEtWbTA/view?usp=sharing
 
'''Bold spil:''' https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YRUdIdG1lMEtWbTA/view?usp=sharing

Revision as of 00:52, 12 January 2017

Generalt

Link til C# bog: https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YSHUyQ0UyalNoMEk/view?usp=sharing

Link til Bob Tabor: https://mva.microsoft.com/en-us/training-courses/c-fundamentals-for-absolute-beginners-16169

Link til danske videoer: https://www.nemprogrammering.dk/Tutorials/c-sharp/1-introduktion.php

God WPF-Tutorial: http://www.wpf-tutorial.com/

Link til C# fundamentals (film materiale): https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YalVYcGgzQWRrSUU/view?usp=sharing

Link til C# WPF (film materiale): https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YNTZwNGZ4XzREWFU/view?usp=sharing

Bold spil: https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YRUdIdG1lMEtWbTA/view?usp=sharing

Nedarvning: https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YRGVzQ1NQdVhpdVk/view?usp=sharing

delegates:

delegate void ShootWeapon();

    static void Main(string[] args)
    {
      ShootWeapon shoot = ShootRifle;
      shoot();
      Console.WriteLine("Changing weapon");
      shoot = ShootPistol;
      shoot();
      Console.ReadKey();

    }

    static void ShootRifle()
    {
      Console.WriteLine("Shooting rifle. 50 damage.");
    }

    static void ShootPistol()
    {
      Console.WriteLine("Shooting pistol. 10 damage.");
    }

enumerations:

enum weapons
    {
      rifle,
      pistol,
      knife
    }

    static weapons currentWeapon;

    static void Main(string[] args)
    {
      currentWeapon = weapons.rifle;
      Shoot();
      Console.WriteLine("Switching weapon");
      currentWeapon = weapons.pistol;
      Shoot();


      Console.ReadKey();
    }

    static void Shoot()
    {
      if(currentWeapon == weapons.rifle)
      {
        Console.WriteLine("Shooting with rifle. 50 damage");
      }
      else if (currentWeapon == weapons.pistol)
      {
        Console.WriteLine("Shooting with pistol. 10 damage");
      }

    }

Begynder hold

Variabler

En variabel er noget som indeholder en værdi. Det kunne eksempelvis være brugerens navn der bliver indtastet i programmet, og gemt i en værdi.

Værdityper er som følgende:

Variabler
Type værdi
string "Dette er tekst"
int 9001
float 123.45
bool true/false


Færdig gør denne lommeregner:

https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YZTV4Vm96Z282cTQ/view?usp=sharing

Færdiggør dette spil (Tic Tac Toe):

https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YcER5ZF9HU21oQnM/view?usp=sharing

Middel hold

Opgave 1:

Lav en BMI beregner som denne:

http://www.beregnbmi.dk/Default.aspx


Opgave 2:

Lav en lommeregner lignende den som findes i Windows.

For at konvertere en string til en decimal bruges følgende kode:

string input = textBox.Text;
decimal convertedInput = decimal.Parse(input);


Lommeregner eksempel:

https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YMzBVMUk3ZUZxbzg/view?usp=sharing

Expert hold

Opgave 1:

Lav et program der kan sende data til en applikation som kan lytte. Benyt gerne UDP.

Opgave 2:

Udvid programmet så programmerne kan både sende og modtage data til hinanden. (et simpelt chat program.)

Listener

      UdpClient client = new UdpClient(11000);
      IPEndPoint endPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 11000);

      byte[] recivedArray = client.Receive(ref endPoint);
      string message = Encoding.ASCII.GetString(recivedArray);

      Console.WriteLine("The message was:");
      Console.WriteLine(message);
      Console.ReadKey();


Sender

      string message = "Hello!";
      UdpClient client = new UdpClient();
      IPEndPoint endpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 11000);
      byte[] bArray = Encoding.ASCII.GetBytes(message);

      client.Send(bArray, bArray.Length, endpoint);
      Console.WriteLine("Message has been sent!");
      Console.ReadKey();


Serializering:

      Human joshua = new Human();
      joshua.name = "Joshua";
      joshua.money = 20000;

      XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(Human));
      StringWriter sWriter = new StringWriter();

      serializer.Serialize(sWriter, joshua);

      string myXml = sWriter.ToString();

      Console.WriteLine(myXml);
      Console.ReadKey();

      StringReader sReader = new StringReader(myXml);

      Human newJoshua = (Human)serializer.Deserialize(sReader);
      Console.WriteLine("New Human was created!");

      Console.WriteLine(newJoshua.name);
      Console.WriteLine(newJoshua.money);
      Console.ReadKey();

Opgave:

Send et objekt fra et program til et andet program igennem UDP eller TCP.