Programmering II Januar 2017

From Teknologisk videncenter
Revision as of 08:58, 9 January 2017 by Makn (talk | contribs) (Created page with "=Middel hold= Opgave 1: Lav en BMI beregner som denne: http://www.beregnbmi.dk/Default.aspx For at konvertere en string til en decimal bruges følgende kode: <source lang="C...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Middel hold

Opgave 1:

Lav en BMI beregner som denne:

http://www.beregnbmi.dk/Default.aspx


For at konvertere en string til en decimal bruges følgende kode:

string input = textBox.Text;
decimal convertedInput = decimal.Parse(input);