Programmering II Januar 2017

From Teknologisk videncenter
Revision as of 14:26, 9 January 2017 by Makn (talk | contribs) (Middel hold)
Jump to: navigation, search

Middel hold

Opgave 1:

Lav en BMI beregner som denne:

http://www.beregnbmi.dk/Default.aspx


For at konvertere en string til en decimal bruges følgende kode:

string input = textBox.Text;
decimal convertedInput = decimal.Parse(input);


Lommeregner eksempel:

https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YMzBVMUk3ZUZxbzg/view?usp=sharing

Expert hold

Opgave 1:

Lav et program der kan sende data til en applikation som kan lytte. Benyt gerne UDP.

Opgave 2:

Udvid programmet så programmerne kan både sende og modtage data til hinanden. (et simpelt chat program.)

Listener

      UdpClient client = new UdpClient(11000);
      IPEndPoint endPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 11000);

      byte[] recivedArray = client.Receive(ref endPoint);
      string message = Encoding.ASCII.GetString(recivedArray);

      Console.WriteLine("The message was:");
      Console.WriteLine(message);
      Console.ReadKey();


Sender

      string message = "Hello!";
      UdpClient client = new UdpClient();
      IPEndPoint endpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 11000);
      byte[] bArray = Encoding.ASCII.GetBytes(message);

      client.Send(bArray, bArray.Length, endpoint);
      Console.WriteLine("Message has been sent!");
      Console.ReadKey();