6268 Virtualisering - Uge 12 2017

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

6268 Virtualisering

 • EUD - Valgfri specialefag - 6268 Virtualisering


Generel information om kurset, de praktiske ting mm.

Pausetider Mercantec HOT data
(Bemærk: AMU slutter først kl. 15.24
 • Faget køres næste gang på Mercantec i uge 12/2017


Undervisere

 • Per Mariager
  • Mail: pema@mercantec.dk


Praktisk info

 • I tilfælde af brand - se skiltningen
 • Rygning: Udenfor matriklen, nede ved gaden!
 • Toilet: Forefindes i gangen
 • Sygemelding:
  • Elever på erhvervsuddannelserne (EUD-elever):
   • Brug ELEVPLAN - log ind og benyt SMS systemet.
   • Se vejledning her!
  • AMU kursister bedes ringe til skolen eller sende en mail til underviseren
 • Afdelingens telefonnummer 89 50 33 00


Hvem deltager?

 • Præsentation af underviseren
  • Navn, baggrund og faglige interesser
 • Præsentation af kursister
  • Navn, firma, arbejdsopgaver i firmaet, forventninger til kurset ... :-)


Deltager forudsætninger

 • For elever på erhvervskole på et hovedforløb forudsættes det:
  • At man har gennemført Data Grundforløbet
  • At man lige har haft faget Netværk I på Data H1
  • At man lige har haft faget Servertek I - 6226 på Data H1
  • At man lige har haft faget Linux på Data H1
 • For AMU kursister forudsættes det at man har et mindre forhånds kendskab til både netværk, servere samt gerne linux


Formålet med faget

 • Overblik over Virtualisering
  • Du lærer at designe og installere en mindre virtuel løsning
  • Du lærer begrebet Software-defined data center
  • vCenter Server architecture
 • VMware ESXi
  • Design, installation og administration af ESXi i et mindre server miljø
  • Configure virtual netværk med vSphere standard switches
  • Oprette vApp
  • Microsoft Windows clients - installation og administration
 • VMware vCENTER
  • Migrate virtuelle maskiner med VMware vSphere vMotion
  • VMware vSphere Storage vMotion til at migrate virtual machine storage
  • Manage VMware vSphere High Availability og VMware vSphere Fault Tolerance
 • Udføre grundlæggende fejlsøgning på ESXi hosts, virtual maskiner, og vCenter Server operations
   • ... og en del mere!


Udvalgt hardware, software, operativ systemer mm.

 • VMware ESXi 6.5
 • VMware vCENTER 6.5
 • Microsoft Windows Server 2012R2
 • Ubuntu Linux eller tilsvarende


Og så til sidst det vigtige: At have det sjovt samtidigt! :-)

Arbejdsformer

 • Der skal arbejdes i grupper af to personer (til nød tre i en gruppe ... )
 • Gruppedannelse: Grupperne dannes første dag, og i bestemmer selv grupperne.
 • Hver gruppe råder over 1 stk nyere HP pc Det Virtuelle Miljø og 2 stk ESXi hosts på skolens virtuelle miljø
  • Undervejs opretter gruppen selv et antal virtuelle klienter og servere
  • Hver enkelt kursist skal desuden bruge enten sin egen pc eller en HOT Data pc som management pc
 • Der bliver en god blanding af undervisning og praktisk arbejde gennem hele ugen


Introduktion, agenda, indhold mm.

Bemærk: Programmet justeres løbende for at forbedre oplevelsen og udbyttet af kurset! Idéer modtages med tak :-)

PowerPoint (LINK KOMMER)

Grupper:

Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Gruppe 5: Gruppe 6: Gruppe 7: Gruppe 8: Gruppe 9: Gruppe 10:

Uge Plan:

Mandag:
 - Introduktion og velkomst til virtualiserings kurset :-)
 - Software-Defined Data Center
  - Introduce Components of the Software-Defined Data Center
  - Where vSphere Fits into the Cloud Architecture
  - Install and Use vSphere Client
  - Overview of ESXi
 - Creating Virtual Machines
  - Introduce Virtual Machines, Virtual Machine Hardware, and Virtual Machine Files
  - Create and Work with Virtual Machines
 - vCenter Server
  - Introduce the vCenter Server Architecture
  - Deploy and Configure vCenter Server Appliance
  - Install and Use vSphere Web Client
  - Manage vCenter Server Inventory Objects and Licenses
  - Explain the Benefits of Enhanced vMotion Compatibility
Tirsdag:  
 - Configuring and Managing Virtual Networks
  - Create and Manage Standard Switches
  - Modify Standard Switch Properties
  - Configure Virtual Switch Load-Balancing Algorithms
  - Create, Configure, and Manage vSphere Distributed Switches, Network Connections, and Port Groups
 - Configuring and Managing Virtual Storage
  - Introduce Storage Protocols and Storage Device Names
  - Discuss ESXi with iSCSI, NFS, and Fibre Channel Storage
  - Create and Manage VMware vSphere VMFS Datastores
  - Introduce VMware Virtual SAN
 - Virtual Machine Management
  - Use Templates and Cloning to Deploy Virtual Machines
  - Modify and Manage Virtual Machines
  - Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion Migrations
  - Create and Manage Virtual Machine Snapshots
  - Create a vApp
  - Introduce the Various Types of Content Libraries and How to Deploy and Use Them
Onsdag:
 - Resource Management and Monitoring
  - Opgaveliste til onsdag morgen
  - vMotion Datasheet fra VmWare
  - Introduce Virtual CPU and Memory Concepts
  - Configure and Manage Resource Pools
  - Methods for Optimizing CPU and Memory Usage
  - Use vCenter Server Performance Graphs and Alarms to Monitor Resource Usage
  - Create and Use Alarms to Report Certain Conditions or Events
  - Introduce vRealize Operations Manager for Data Center Monitoring and Management
 - vSphere HA and vSphere Fault Tolerance
  - Explain the vSphere HA Architecture
  - Configure and Manage a vSphere HA Cluster
  - Use vSphere HA Advanced Parameters
  - Introduce vSphere Fault Tolerance
  - Enable vSphere Fault Tolerance on Virtual Machines
  - Introduce vSphere Replication
  - Use vSphere Data Protection to Back Up and Restore Data
Torsdag:
 - Host Scalability
  - Functions of a vSphere DRS Cluster
  - Configure and Manage a vSphere DRS Cluster
  - Work with Affinity and Anti-Affinity Rules
  - Use vSphere HA and vSphere DRS Together
 - vSphere Update Manager and Host Maintenance
  - Use vSphere Update Manager to Manage ESXi Patching
  - Install vSphere Update Manager and the vSphere Update Manager Plug-In
  - Create Patch Baselines
  - Use Host Profiles to Manage ESXi Configuration Compliance
  - Scan and Remediate Hosts
Fredag:
 - Installing VMware Components
  - ESXi Installation
  - Boot-from-SAN Requirements
  - Introduce vCenter Server Deployment Options
  - vCenter Server Hardware, Software, and Database Requirements
  - Installation of vCenter Server Appliance and a vCenter Server Instance
 
 - Til sidst opsamling, evaluering og afslutning - og tak for denne gang! :-)

Byg jeres eget Virtuelle setup

 Lab 1: Installing vSphere Client 
  - Access Your Student Desktop System
  - Install vSphere Client
 Lab 2: Configuring ESXi Hosts 
  • Examine the ESXi Host Hardware Configuration
  • Configure the DNS and Routing Information for an ESXi Host
  • Configure an ESXi Host to Use Directory Services
 Lab 3: Working with Virtual Machines
  • Create a Virtual Machine
  • Install a Guest Operating System in a Virtual Machine
  • Identify the Virtual Machine's Disk Format and View Storage Metrics
  • Install VMware Tools on a Virtual Machine Installed with a Windows OS
 Lab 4: Working with vCenter Server
  • Access vCenter Server Appliance
  • Install vCenter Server Appliance and Host License Keys
  • Create a Data Center Object
  • Add Your ESXi Host to the vCenter Server Inventory
  • Configure Your ESXi Host as an NTP Client
 Lab 5: Using vSphere Web Client
  • Navigate vSphere Web Client
  • Pin and Unpin Panes
  • Hide the Getting Started Tabs
  • Upgrade the Virtual Machine's Hardware
 Lab 6: Creating Folders in vCenter Server Appliance
  • Create a Host and Cluster Folder
  • Create Virtual Machine and Template Folders
 Lab 7: Using Standard Switches
  • View the Standard Switch Configuration
  • Create a Standard Switch with a Virtual Machine Port Group
  • Attach Your Virtual Machine to the New Virtual Machine Port Group
 Lab 8: Using vSphere Distributed Switches
  • Create a Distributed Switch
  • Add the ESXi Hosts to the New Distributed Switch
  • Examine Your Distributed Switch Configuration
  • Migrate the Virtual Machines to a Distributed Switch Port Group
 Lab 9: Accessing iSCSI Storage
  • Add a VMkernel Port Group to a Standard Switch
  • Configure the iSCSI Software Adapter and Connect It to the Storage
 Lab 10: Accessing NFS Storage
  • Configure Access to NFS Datastores
  • View NFS Storage Information
 Lab 11: Managing VMFS Datastores
  • Change the Name of a VMFS Datastore
  • Create VMFS Datastores for the ESXi Host
  • Expand a VMFS Datastore to Consume Unused Space on a LUN
  • Remove a VMFS Datastore
  • Extend a VMFS Datastore
 Lab 12: Using Templates and Clones
  • Create a Virtual Machine Template
  • Create Customization Specifications
  • Deploy a Virtual Machine from a Template
  • Clone a Powered-On Virtual Machine
 Lab 13: Modifying Virtual Machines
  • Increase the Size of a VMDK File
  • Adjust Memory Allocation on a Virtual Machine
  • Rename a Virtual Machine in the vCenter Server Inventory
  • Add and Remove a Raw LUN on a Virtual Machine
  • Expand a Thin-Provisioned Virtual Disk
 Lab 14: Migrating Virtual Machines
  • Migrate Virtual Machine Files from the Local Storage to the Shared Storage
  • Create a Virtual Switch and a VMkernel Port Group for vSphere vMotion Migration
  • Perform a vSphere vMotion Migration of a Virtual Machine on a Shared Datastore
  • Perform a Cross-Host vSphere Storage vMotion Migration to a Local Datastore
 Lab 15: Managing Virtual Machines
  • Unregister a Virtual Machine from the vCenter Server Appliance Inventory
  • Register a Virtual Machine in the vCenter Server Appliance Inventory
  • Unregister and Delete a Virtual Machine from the Disk
  • Take Snapshots of a Virtual Machine
  • Revert to a Snapshot
  • Delete an Individual Snapshot
  • Use the Delete All Function in the Snapshot Manager
 Lab 16: Managing vApps
  • Create a vApp
  • Power On a vApp
  • Remove a vApp
 Lab 17: Managing Resource Pools
  • Create CPU Contention
  • Create Resource Pools
  • Verify Resource Pool Functionality
 Lab 18: Monitoring Virtual Machine Performance
  • Create CPU Workload
  • Use Performance Charts to Monitor CPU Utilization
  • Undo Changes Made to the Virtual Machines
 Lab 19: Using Alarms
  • Create a Virtual Machine Alarm to Monitor a Condition
  • Create a Virtual Machine Alarm to Monitor an Event
  • Trigger Virtual Machine Alarms and Acknowledge the Alarms
  • Disable Virtual Machine Alarms
 Lab 20: Using vSphere HA
  • Create a Cluster Enabled for vSphere HA
  • Add Your ESXi Host to a Cluster
  • Test vSphere HA Functionality
  • View the vSphere HA Cluster Resource Usage
  • Manage vSphere HA Slot Size
  • Configure a vSphere HA Cluster with Strict Admission Control
 Lab 21: Implementing a vSphere DRS Cluster
  • Create a Load Imbalance
  • Create a vSphere DRS Cluster
  • Verify Proper vSphere DRS Cluster Functionality
  • Create, Test, and Disable a VM-VM Affinity Rule
  • Create, Test, and Disable an Anti-Affinity Rule
  • Create, Test, and Disable a VM-Host Affinity Rule
 Lab 22: Using vSphere Update Manager
  • Install the vSphere Update Manager Server
  • Install vSphere Update Manager
  • Modify the Cluster Settings
  • Configure vSphere Update Manager
  • Create a Patch Baseline
  • Attach a Baseline and Scan for Updates
  • Stage the Patches onto the ESXi Hosts
  • Remediate the ESXi Hosts


Dokumentation og software

 • Dokumentationen findes på \\mercstore.hotdata.dk\kurser\ eller \\192.168.130.50\kurser\ Log ind som elev@hotdata.dk. Spørg underviseren efter password.

Andre relevante links og tips til kurset