Innovation, teknisk

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

DEFINITION AF BEGREBET INNOVATION

Innovation?

Der eksisterer mange forskellige definitioner af begrebet innovation. Definitionerne har i forskellig grad fokus på, at innovation handler om nyskabelse, om at få idéer, samt om at afprøve og gennemføre idéerne for derigennem at skabe værdi. Der er dog ikke så mange definitioner, der specifikt omfatter en forståelse af, at innovation typisk er noget, der sker i samspil med andre. I en virksomhedskontekst kan samspillet f.eks. være med kollegaer, ledelse, kunder, brugere og leverandører. I 2010-11 gennemførte Industriens Uddannelser og Mærsk Nielsen HR en analyse af, hvordan man kan udvikle elevernes innovative kompetencer i erhvervsuddannelserne.

En definition

Innovation er resultatet af en kreativ proces, hvor man ser muligheder, får en idé, afprøver den, gennemfører den og skaber værdi i et fagligt, kommunikativt og læringsmæssigt samspil med kollegaer og ledelse i virksomheden samt eventuelt med kunder og brugere.

Innovationsformer

I litteraturen om innovation arbejdes der med mange forskellige former for innovation, f.eks. forskningsdreven innovation, brugerdreven innovation, kundedreven innovation, medarbejder-dreven innovation og prisdreven innovation. Målene for innovation kan være meget forskellige, f.eks.:

 • udvikling af nye produkter (produktinnovation)
 • nye måder at tilrettelægge arbejds- eller produktionsprocessen på (procesinnovation)
 • nye måder at udvikle kunderelationer på (marketinginnovation og serviceinnovation)
 • ny teknologi (teknologiinnovation)
 • nye måder at organisere virksomheden på (organisatorisk innovation)
 • nye måder at bedrive ledelse på (ledelsesinnovation).
Innovation 1.png
Innovation 2.png

Onsdag og mandag

Husk
Forlænget weekend torsdag fredag - god tid til at analysere en spændende innovativ virksomhed

Opgave

Arbejd i grupper af to-fire personer.

Analyser en innovativ teknologivirksomhed som for eksempel Google. Hvad er grundideen/konceptet. Hvad er grunden til at det lykkedes?

Hvis der er nøglepersoner – hvad er deres personlighed og drive?

 • Apple
 • Google
 • Cisco
 • Facebook
 • Tesla
 • Unity Technologies

Præsentation

Mandag eftermiddag præsenterer grupperne i plenum deres analyse af virksomheden.

Tirsdag

Se først disse videoer:

Opgave tirsdag og onsdag

Find en innovativ ide

Find en ide som holdet vil arbejde videre med. Det kan være en opgave der hører til jeres fag, men det er ikke et krav. Det kan være et produkt, en serviceydelse en ny teori..

Skriv alle jeres ideer ned – hvordan valgte i den ide i vil arbejde med?

Det kunne for eksempel være:

Brugervenlig Linux

Vi vil udvikle en ny Linux der er meget mere brugervenlig.

 • Den skal opbygges med APP’s i stedet for pakker der er svære at finde.
 • den skal kunne køre på

Bedre batterier

 • Vi vil udvikle et batteri der holder længere
 • Hvilke muligheder er der for det?

Sikkerhed

Vi vil oprette en virksomhed som fungerer som proxy for vores kunder. Al kommunikation fra kundens udstyr foregår krypteret til vores datacenter. Vores datacenter kommunikerer med Internettet og videresender trafikken til kundens udstyr.

 • Hvilke fordele kan kunden få her?

Prototype

Jeg forventer at i gennemarbejder ideen og laver en prototype. Prototypen behøver ikke at være funktionel men den skal illustrere produktet eller serviceydelsen. Den skal være færdig senest torsdag morgen.

 • Det kunne være en ny innovativ tablet lavet i flammingo
 • Eller et bøjeligt batteri lavet af indkøbsposer
 • Eller et elektrisk viskelæder lavet af en Arduino
 • Eller webbaseret vanding af blomster på en Rasberry Pi
 • Eller ...

Torsdag formiddag

Evaluering

Evalueringen omfatter:

 • Onsdag 12:00: Præsentation af den innovative virksomhed - og menneskerne bag - i valgte mandag
 • Fredag 08:30: Præsentation af jeres ide og eventuelle produkt

Danmark og funding af startup virksomheder

Læs artiklen Danmark er det hurtigt voksende startupmiljø i Norden

Startup muligheder i Danmark