Servertek Linux H2 - Uge 7 2017

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
page=Cisco_Academy | width=100px | title=Cisco Networking Academy at mercantec }}

Hovedforløbsfag - Serverteknologi I - Linux

Generel information om kurset, de praktiske ting mm.

Pausetider Mercantec HOT data
(Bemærk: AMU slutter først kl. 15.24


Faget køres på Mercantec i uge 7/8 2017

 • Underviser:
  • Per Mariager
  • Mail: PeMa@mercantec.dk


Faget Serverteknologi I - Linux, er en del af Data Hovedforløb 2

Praktisk info:

 • I tilfælde af brand - se skiltningen
 • Rygning: Udenfor matriklen, nede ved gaden!
 • Toilet: Forefindes i gangen
 • Sygemelding:
  • Elever på erhvervsuddannelserne (EUD-elever):
   • Brug ELEVPLAN - log ind og benyt SMS systemet.
   • Se vejledning her!
  • AMU kursister bedes ringe til skolen eller sende en mail til underviseren
 • Afdelingens telefonnummer 89 50 33 00Formålet med faget:

 • Overblik over Serverteknologi I - Linux
  • At kunne administrere, installere og anvende et linux system.
  • Kunne opsætte og gendanne Raid 0, 1, 3 og 5, her under opsætte partitioner, samt konfigurere og vedligeholde linux filsystemet.
  • Kunne opsætte og fejlsøge på simple netværks opsætninger.
   • Her under anvende Post- og Pre-routing, opsætte NAT, samt Firewall som f.eks. IPtables.
  • Via Shell kommandoer kunne oprette brugere og grupper med tilhørende rettigheder.
  • Kan servicere og vedligeholde systemet direkte fra Shell.
  • Kan forklare og opsætte en service.
  • Kan opsætte og anvende Telnet, SSH, FTP og mail klienter.
  • Kan anvende Shell til at udarbejde simple Shell Scripts.
  • Kan udføre simpel fejlfindens opgaver på et Linux system.

Skema / Agenda

Bemærk at skemaet/agenda kan ændre sig løbende.

Mandag den 13. februar 2017

 • Læs kapitel 7 til 12 i Linux Fundamentals

Opgave

Oprettelse en bruger på test Linux

 • Hent terminalemulerings programmet putty.exe og placer det på dit skrivebord. (Eller et andet sted hvor du kan finde det)
 • Start putty.
  • Login med ssh til 192.168.139.250 ekstern IP 217.198.220.152 (Der virker ikke PT)
   • User: ny
   • Password: ny
  • Vælg dit nye brugernavn/password
 • Login igen med dit nye brugernavn

Løs her efter følgende opgave: Beskriv en kommando (Brug man)Tirsdag den 14. februar 2017

Gennemgang af


Opgave 1
Kan findes på:
\\192.168.130.50\Kurser\6229 Serverteknologi I Linux

Onsdag den 15. februar 2017

Gennemgang af:
Firewall
Proxy

Opgave:
Fortsæt med opgave 1, derefter gå til opgave 2

Opgaverne kan findes på: \\192.168.130.50\Kurser\6229 Serverteknologi I Linux

Tordag den 16. februar 2017

Gennemgang af:
Oplæg til projekt


Projekt arbejde
(Opgave 3) i grupper med 3 personer.
Liste med gruppe medlemmers navne sendes til PeMa@mercantec.dk

Fredag den 17. februar 2017

Arbejde videre med opgave 3

Mandag den 20. februar 2017

Færdig gørelse af opgave 3 og aflevering af evt. dokumentation

Tirsdag den 21. februar 2017

Der arbejdes videre med opgave 3 indtil der fremlægges

Kl 15.00 Evaluering og afslutning

Opgaver

 1. UNIX opgaver

Materiale der benyttes

Linux Fundamentals
Ofte brugte Linux kommandoer

BASH script eksempler

Software

Ekstra opgaver til selvstudie & træning

Opgaver og evaluering (gælder kun for EUD elever - ikke AMU)

Opgave afleveringer for EUD elever på forløbet

 • Hver enkelt EUD elev skal i et personlig skriftlig teknisk notatformat dokumentere det arbejde der udføres.
  • Se vejledning og eksempel her!
  • Notatet gemmes naturligvis til jeres eget brug senere!

Evaluering og bedømmelse

Faget skal evalueres, og hver enkelt elev skal have en 7-trinsskala karakter

Underviseren evaluerer på følgende 3 områder, som hver især vægter lige meget:

 • Gruppens fremlæggelse
 • Elevens praktiske arbejde gennem forløbet med udarbejdelse af tilhørende dokumentation
 • Elevens praktiske færdigheder under hele forløbet
 • Bemærk max 1 sygedag pr. uge.


-->