6261 - Fejlfinding I - Uge 36 - 2017

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Fejlfinding på IT systemer

Velkommen til grundlæggende fejlfinding!

Kurset her dækker følgende fag / kurser:

 • EUD - Data Hovedforløbsfag
  • Valgfri Område-/Specialefag 6261 - Fejlfinding I


Generel information om kurset

 • Her kommer alle de praktiske ting
  • F.eks. deltagere, tider, undervisnings former osv.
Pausetider Mercantec HOT data
(Bemærk: AMU slutter først kl. 15.24


Faget køres på Mercantec i uge 36/2017

 • Underviser:
  • Anders Dahl Valgreen
  • Mobil: 23 43 41 30
  • Mail: adva@mercantec.dk


Praktisk info:

 • I tilfælde af brand - se skiltningen
 • Rygning: Udenfor matriklen, nede ved gaden!
 • Toilet: Forefindes i gangen
 • Sygemelding:
  • Elever på erhvervsuddannelserne (EUD-elever):
   • Brug ELEVPLAN - log ind og benyt SMS systemet.
   • Se vejledning her!
  • AMU kursister bedes ringe til skolen eller sende en mail til underviseren
 • Afdelingens telefonnummer 89 50 33 00


Hvem deltager?

 • Præsentation af underviseren
  • Navn, baggrund og faglige interesser
 • Præsentation af kursister
  • Navn, firma, arbejdsopgaver i firmaet, forventninger til kurset ... :-)


Formålet med faget

 • Overblik over fejlfinding på IT systemer
  • Introduktion til bl.a. systemkendskab & overblik, IT system konfigurationer, fejlfindingsværktøjer mv.
 • Opbygning af rutine indenfor konfigurering og fejlsøgning på IT enheder
  • Arbejde på bl.a. Cisco netværksenheder, Microsoft servere, måleværktøjer som f.eks. Wireshark mv.
  • Hensyntagen til arbejdsrutiner omkring ESD og EMC
 • Opbygning af rutine indenfor dokumentering af IT systemer, dvs. arbejde med bl.a. tegninger, diagrammer og lister
  • Brug af relevante IT værktøjer som f.eks. Microsoft Visio, Cisco CDP protokollen, network management software mv.
 • Hvilket betyder alt i alt: MASSER af praktik!


Beskrivelsen af faget:


Udvalgt hardware, software, operativ systemer mm.

 • Microsoft server og klient operativsystemer
 • Diverse Cisco switche & routere
 • Hvilke produkter benytter dit firma sig af i jeres IT infrastruktur?
  • Kig endelig nærmere på dem også i denne uge :-)


Vigtigt: At have det sjovt samtidigt :-)

Arbejdsformer

 • Der skal arbejdes i små grupper samt en del individuelt i dette forløb, ude i et projektorienteret og Open Learning Center (OLC) miljø:
  • Det er vigtigt at i hver især arbejder med egne notater ud fra det arbejde der udføres.
   • Se vejledning og eksempel på et teknisk notat her!
   • Notatet er en del af underviserens evaluering af jeres arbejde
   • På denne måde får i også de bedste forudsætninger for at lære fagets målpinde
   • Holdet må naturligvis gerne udarbejde tegninger, konfigurationslister osv. i samarbejde, og så medtages disse som bilag i den personlige dokumentation
  • Brug gerne dine kolleger fra holdet til at diskutere de problemstillinger der dukker op, og find gerne selv løsninger i et samarbejde på tværs, inden i går til underviseren efter assistance … :-)
  • Alle er naturligvis til enhver tid meget velkomne til at søge assistance hos underviserne vedrørende specifikke problemstillinger
   • Det kan dog også sagtens ske at i blot får en god ledetråd, og så skal finde resten af oplysningerne på egen hånd … ;-)


Gruppedannelse

Holdet skal opdeles i mindre grupper på 2-4 personer - i vælger selv hvem i arbejder sammen med ;-)

 • Gruppe 1: Inunnguaq, Dumitru og Benjamin
 • Gruppe 2: Nicolaj, Jesper, Christian og Michael
 • Gruppe 3: Martin, Philip, Jonatan og RonniOpgaver og evaluering

Opgave afleveringer for EUD elever på forløbet

Hver enkelt EUD elev skal i et personlig skriftlig teknisk notatformat dokumentere det arbejde der udføres.

 • Se vejledning og eksempel her!
 • Notatet gemmes naturligvis til jeres eget brug senere!

Evaluering og bedømmelse

Faget skal evalueres, og hver enkelt elev skal have en bestået / ikke bestået karakter

Underviseren evaluerer på følgende 3 områder, som hver især vægter lige meget:

 • Elevens personlige notat
 • Elevens praktiske arbejde gennem forløbet med opbygning af et fejlfindingsnetværk og tilhørende dokumentation
 • Elevens praktiske færdigheder under diverse fejlfindingsopgaver gennem hele forløbetIntroduktion, agenda, indhold mm.

Bemærk: Programmet justeres løbende for at forbedre oplevelsen og udbyttet af kurset! Idéer modtages med tak :-)

Ugeoversigt med cirka-tider:

Uge oversigt Fejlfinding 1
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:00 - 09:25 Introduktion til kurset Opsamling & mere teori Implementere fejlfindings miljø Øve fejlfinding Opsamling & mere teori
09:55 - 11:25 Introduktion til netværkstopologier Implementere fejlfindings miljø Implementere fejlfindings miljø Øve fejlfinding Evaluering & afslutning
12:00 - 13:30 Valg af fejlfindingsmiljø Implementere fejlfindings miljø Implementere fejlfindings miljø Øve fejlfinding Weekend!
13:45 - 15:15 Udarbejde netværks topologi Implementere fejlfindings miljø Implementere fejlfindings miljø Aflevere eget notat Weekend!


Mandag

Kl. 08.00
Vi mødes i lokalet V-formidling i HOT Data OLC:
 - Velkomst, agenda og gruppedannelse
 - Netværkstopologier og -tegninger
Kl. 09.25
Formiddagspause
Kl. 09.55
Introduktion til Opgave 1:
 - Byg et fejlfindingsnet!
Ude i Navi 2 / OLC:
 - Der arbejdes individuelt med Opgave 1
Kl. 11.25
Frokostpause - velbekomme!
Kl. 12.00
Resten af dagen (husk selv pauserne!):
 - Ude i Navi 2 / OLC: Der arbejdes individuelt med Opgave 1 
 - Inde i V-formidling: 
  - Underviseren forbereder et fejlfindings-trænings netværk!
  - De første kommer til praktisk fejlfinding så snart det er muligt :-)
Kl. 15.15 - Slut for i dag!

Tirsdag

Kl. 08.00
Vi mødes i V-formidling:
 - Opsamling fra det praktiske arbejde og fra mandagens program
 - Drift & fejlfinding Introduktion til Drift & fejlfinding (PDF)
Individuelt arbejde frem til pausen:
 - Skriv på jeres personlige tekniske notat - dvs. jeres "erfarings opsamlinger" fra i går!
Kl. 09.25
Formiddagspause
Kl. 09.55
Resten af dagen:
 - Opgave 1: Byg et fejlfindingsnet! fortsættes ude i OLC / Navi 2 ...
 - Inde i V-formidling: 
  - Underviseren laver samtidig praktiske fejlfindingsøvelser med hver enkelt på et færdigbygget netværk
  - Feedback gives - og næste mand (m/k) indkaldes!
  - Her er link til kalender & booking!
Kl. 15.15 - tak for i dag!

Onsdag

Kl. 08.00
I møder i jeres egne grupper ude Navi II OLC og arbejder med
 - Opgave 2: Fejlfindingskommandoer
 - Skriv på jeres personlige tekniske notat - dvs. jeres "erfarings opsamlinger" fra i går!
Underviseren fortsætter hele dagen med fejlfindings øvelser med hver enkelt ...
 - Feedback gives - og næste mand (m/k) indkaldes!
 - Her er link til kalender & booking!
Kl. 09.25
 Formiddagspause
Kl. 09.55
Resten af dagen:
 - Opgave 1: Byg et fejlfindingsnet! fortsættes ude i OLC / Navi 2 ...
Kl. 15.15 - tak for i dag!

Torsdag

Kl. 08.00
Vi mødes i V-formidling:
 - Opsamling fra det praktiske arbejde og fra gårsdagens program
Introduktion samt start på øvelsen med fejlfinding på gruppernes egne fejlfindingsmiljøer!
 - Bemærk: Husk selv pauserne!
Kl. 09.00
Underviseren fortsætter resten af dagen med fejlfindings øvelser med hver enkelt ...
 - Feedback gives - og næste mand (m/k) indkaldes!
 - Her er link til kalender & booking!
Kl. 09.25
Formiddagspause
Kl. 09.55
Grupperne fortsætter med fejlfinding på hinandens netværk resten af dagen!
Husk også - i løbet af dagen:
 - Skriv det personlige notat færdig
 - Sent torsdag eftermiddag/aften:
  - Det personlige notat afleveres til underviseren via mail (adva@mercantec.dk) i PDF format
  - Aflevering af notatet er et krav for at bestå faget ;-)
Kl. 15.15 - tak for i dag!

Fredag

Kl. 08.00
Vi mødes i V-formidling
 - En kort opsamling på dagen i går - hvordan gik det ude i grupperne? :-)
 - En kort opsamling på opgave 2:
  - Opgave 2: Fejlfindingskommandoer
 - Underviseren fortæller lidt om målinger på netværk:
  - Tips og idéer til målinger på netværk!
Kl. 09.25
Formiddagspause
Kl. 09.55
Vi mødes igen i V-formidling - denne gang til en status på jeres udbytte af ugen
 - Grupperne viser på skift deres netværkstegninger og fortæller lidt om arbejdet!
  - Hvad har i lært om fejlfinding?
  - Har jeres arbejde med notaterne været noget værd?
Evaluering af ugen og af faget - hvad var godt og hvad ku' være bedre? :-)
Til allersidst er der oprydning af gruppernes udstyr ude i OLC
 - Alt gruppens udstyr (netværksenheder, pc'er mv.) mærkes op med gruppens nummer
 - Udstyret sættes ind på gulvet i V-formidling (og tages med op i lokale C11 på mandag!)
Senest kl. 11.25
Go' weekend!Litteraturhenvisninger, kursusmaterialer m.m.

Følgende materialer danner grundlag for denne uges kursus:

StartNet - Cisco Packet Tracer netværk til konfigurering af bestemte features


Cisco Password recovery procedures


Packet Tracer fejlfindings øvelser


Andre relevante artikler på denne Wiki:


Wireshark


Switch teknologi


Links til relevante tips og ideer omkring fejlfinding mm.