Teachers Page/Elvisk

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

<accesscontrol>teacher</accesscontrol>

Procedure for anvendelse i hovedforløb

før H1

Elvisk bliver introduceret for elever og virksomhederne af Ib Wittenhoff Haubo. Fire uger før H1 startes indkalder Ib virksomhederne (oplæringsansvarlig) til en mester-eftermiddag. De bliver her informeret om elevplan, Elvisk og Mercantec uddannelses strategi. Virksomhederne afleverer her kontaktoplysninger.

På H1

Elevernes kontaktlærer har ansvaret for at informere eleverne om Elvisk i det videre uddannelsesforløb. Herunder formål, anvendelse og mål.

Inden næste hovedforløb

Elevadministration

Elevadministrationen har ansvaret for at indkalde eleverne herunder informere om Elvisk. Senest fire uger før opstart af forløbet.

Elevadministrationen sender/mailer liste over elever og virksomheder til Sonja Folke.

Elev og uddannelsesansvarlige i virksomheden skal udfylde Elvisk kompetancematrix senest 14 dage før, som anvist i indkaldelsen. (Herunder link til Elvisk)

Klasseansvarlige

  1. Modtager liste over elever og virksomhder fra Sonja Folke og indsamler udfyldte kompetancemtrixer. (Se liste herunder)
  2. Klasseansvarlige indkalder involverede kollegaer til et forberedelses møde for klassen. Her gennemgås tilbagemeldinger fra elever og virksomheder.
    1. Undervisningen målrettes ud fra de modtagne data. Herunder individuelle tiltag.
    2. Et af målene med Elvisk er at motivere de erfarne elever til at støtte de mindre erfarne.

Under hovedforløbet

  1. Den enkelte underviser har ansvaret for at informere kontaktlæreren om elever som ikke har opnået den forventede erfaring i praktikforløbet. Hvis det anses for nødvendigt at kontakte virksomheden, skal dette foregå igennem Ib Wittenhoff Haubo
  2. Den enkelte underviser har ansvaret for at lave en kommentar i elevplan såfremt uddannelsesansvarlige har brug for at iværksætte tiltag i praktikperioden.