Teachers Page/IT-Systemer

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

<accesscontrol>teacher</accesscontrol>

Elevlogin til trådløst netværk

Filserver

  • Servernavn: FIL01
  • IP: 172.16.4.88
  • Shares: Share$
  • Læse/skrive adgang: administrator (vores default password)
  • Læse adgang: guest (blankt password)

Lenovo updates

\\mercstor\elev\public\Thinkinstaller
User: elev
Password: Password1