Teachers Page/Mål fra strategiplanen 2012

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

<accesscontrol>teacher</accesscontrol>

Indledning

Denne side indeholder datateamets stratetiske mål frem mod år 2017. Håber i alle har lyst til at komme med jeres kreative input på disse sider.

Dead-line

Inden næste fredag - 7. september 2012 - skal vi have udtænkt nye mål og have dem overordnet beskrevet.......

Hvordan bruges disse sider

Denne side er hovedsiden hvor vi har overblik over alle mål.

Hvert mål har sin egen artikel hvor der løbende opdateres på målet.

Diskussion og watch links

Diskussioner

Hver side har sin egen diskussionside hvor indholdet af siden kan diskuteres. Brug disse sider flittigt.

Følg med i ændringer

Hvis du ønsker at følge et eller flere målbeskrivelser og diskussioner - tryk på på Watch - og du vil modtage en mail når der er ændringer på siden. Det gør diskussioner på artikler mere levende. Virker som en blog til hver artikel.

Felter i tabellen

Jeg forestiller mig at feltet status kan have følgende ord tilknyttet: Forslag - vedtaget - afvist Tov-holderen er for at sætte en person på der holder bolden i luften.

Husk
Giv jeres mening til kende ved at ændre artiklen eller skriv kommentarer i diskusionssiden.

Datateamets mål til 2017 sorteret i stratetiske mål
Afdelingens mål Tov-holder Deadline Status
Høj kvalitet i undervisningen
Kompetanceudvikling – redundans herunder forberedelse til forløb Forslag
Databank til UVM / Didaktiske overvejelser. CaHe Forslag
OLC wiki-baserede HOW-TO manualer. (HOTdesk hjælp) Forslag
Microsoft Certification Centre Forslag
Vi vil bibeholde vores plads som Danmarks førende datateam (måles på nationale tilfredshedsmålinger) Forslag
CoE Projekt på højt niveau Forslag
Lærings og klassemiljø
Klassehåndtering vejledning (checkliste) Forslag
Fysiske rammer – Lokaler, OLC og AMU Forslag
Sociale arrangementer for elever og ansatte Forslag
Fleksibel læring Forslag
Den pædagogiske/voksenpædagogiske model
Bevistgørelse af Mercantec pædagogiske modeller Forslag
Globalisering og bæredygtighed
Få venskabsskoler i for eksempel Pakistan og UK. Forslag
Praktik og ophold for elever i udlandet (fx. Silicon Valley). Forslag
Øget optag på ungdomsuddannelserne
Spillinie i samarbejde med Animation Workshop. Forslag