Teachers Page/Mål fra strategiplanen 2012/Kompetanceudvikling

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

<accesscontrol>teacher</accesscontrol>

Afdelingens mål

Kompetanceudvikling – redundans herunder forberedelse til forløb

At give den enkelte underviser tid og mulighed for at vælge metode til forberedelse. Herunder eksterne kurser og virksomhedsbesøg.

Sikre gennemførelse af forløb ved at have redundante undervisere. Bedre kvalitet da der er kollegaer at samarbejde med.

Fleksibilitet ved skemalægning og belastningsudjævning.


Handling

Der skal udarbejdes en elektronisk kompetancematrix fx på mars der skal veligeholdelse. Indeholder hverm der kan undervise og hvem der gerne vil efter opkvalificering.

Find tid og penge til målrettet/relevant opkvalificering.


Resourcer