Teachers Page/Mål fra strategiplanen 2012/Spillinie

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

<accesscontrol>teacher</accesscontrol>

Afdelingens mål

Mercantec bidrager til vækst. Tiltræk flere elever som kan få gavn af vores kompetencer.

Handling

I første omgang skal vi beslutte hvordan kursuset skal skrues sammen - moduler tilføjet til nuværende Hovedforløb, særskilt forløb, forløb på andet niveau end nuværnede uddannelser eller...?

Tror vi er enige i at vores kompetencer kan godt komplementere The Animation Workshop's - men hvordan kan vi mest hensigtsmæssigt udnytte synergien?

Første skridt kunne være at udveksle undervisere, hvor vi bidrage til hinandens undervisngsforløb.

Resourcer

De fleste af vores nuværende uddannelses forløb kunne inddrages på et eller andet vis (gælder indhold og udstyr). Nogle ekstra udstyr fx head trackers osv kan komme på tale...