Evaluering af Hovedforløb

From Teknologisk videncenter
Revision as of 08:56, 12 February 2020 by Heth (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Evaluering af fag

Efter hvert fag skal det enkelte fag evalueret. Det sker ved at klikke på det hovedforløb du er på i højre kollone, derefter vælger du faget du har gennemført.

Hovedforløb Enkeltfag
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
H5 H5
H6 H6
Valgfrie Specialefag VFS
Netværk 1 Elektronik Netværk 1
NATO NATO

Evaluering af Hovedforløb

Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueres.
Evaluering af Q-måling hovedforløb 2020.

Evaluering af undervisere