Evaluering af Hovedforløb

From Teknologisk videncenter
Revision as of 14:34, 6 January 2021 by Heth (talk | contribs) (Evaluering af undervisere)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Evaluering af Hovedforløb

Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueres.
Evaluering af Q-måling hovedforløb 2021.

Evaluering af undervisere