Gerberfremstilling

From Teknologisk videncenter
Revision as of 11:40, 4 December 2015 by Jass (talk | contribs) (Created page with "Guide til fremstilling af gerber-filer i OrCAD PCB Designer Video og PDF-dokument kan findes på I-drevet: ''I:\House of Technology\Elektronik Hovedforløb\H1\003 Diagramtegnin...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Guide til fremstilling af gerber-filer i OrCAD PCB Designer

Video og PDF-dokument kan findes på I-drevet:

I:\House of Technology\Elektronik Hovedforløb\H1\003 Diagramtegning og printlayout\Gerber