Regler/merit

From Teknologisk videncenter
< Regler
Revision as of 09:35, 28 August 2015 by Heth (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Beregning af merit

Merit regler på Mercantec

Hvis en elev har merit i et fag - tilbydes eleven:

  • Undervisning i faget på et højere niveau.
  • Fagfaglig undervisning/projektarbejde.

Eleven skal være på skolen i merittiden.

Undtagelser

Møde på praktikpladsen i merittiden

Hvis elevens arbejdsgiver ønsker at eleven skal møde på praktikpladsen i merittiden, skal arbejdsgiveren skriftligt tilkendegive dette til Mercantec.

N.B: Arbejdsgiveren vil i dette tilfælde ikke modtage godtgørelse for eleven i merittiden

Procedure

Eleven registreres i elevplan som ikke godkendt fravær i merittiden.