1551 Operativsystemer III

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1551 Operativsystemer III
Fagnummer: 1551
Fagnavn: Operativsystemer III
Varighed: 2,5 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven kan, på et niveau svarende til MCP, Implementing and Administrating Windows 2003 Directory Service eller nyere, ud fra en konkret kravsspecifikation installere, opsætte og administrere en samler serverløsning som eksempelvis Small Business Server med modulerne net-, proxy-, information-, index-, post- og faxserver.
2: Eleven kan oprette og administrere brugerrettigheder i et domain herunder Group Policies.
3: Eleven kan installere fællesprintere, Shared folder og SMS.
4: Eleven kan anvende Backup samt strategier herfor, herunder Recovery procedurer.
5: Eleven kan beskrive de logiske og fysiske strukturer som anvendes i eks. Active Directory Service med tilhørende oprettelse og styring af Trees and Forest på baggrund af strukturen i en organisation.
6: Eleven kan implementere Domain Name System (DNS) i forbindelse med eksempelvis Active Directory.
7: Eleven kan publicere ressourcer i eksempelvis Active Directory og i den forbindelse uddelegere administrative rettigheder over Active Directory objects.
8: Eleven kan anvende operativsystemets replikeringsmuligheder.
9: Eleven kan opsætte og konfigurere en firewall på port, protokol og applikationsniveau.
10: Eleven kan forklare aktiv og passiv FTP samt opsætte en FTP server med bruger login samt med anonym login.
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.