Evaluering af Hovedforløb

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Når du er færdig med et hovedforløb skal det evalueret via den venstre kollone.
Efter hvert fag skal det enkelte fag evalueret. Det sker ved at klikke på det hovedforløb du er på i højre kollone, derefter vælger du faget du har gennemført.

Hovedforløb Enkeltfag
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
H5 H5
H6 H6
Valgfrie Specialefag VFS
Netværk 1 Elektronik Netværk 1
NATO NATO

Evaluering af Hovedforløb

Evaluering af Q-måling hovedforløb 2019.