Category: Elektronik

From Teknologisk videncenter
(Redirected from Electronic Portal)
Jump to: navigation, search

Denne hovedkategori indeholder elektronik emner.

Emnerne kan være inddelt i underkategorier. For eksempel er kategorien Power Supply en underkategori af


Electricity is actually made up of extremely tiny particles called electrons, that you cannot see with the naked eye unless you have been drinking. - Dave Barry

Elektronik