1553 Kontormaskiner I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1553 Kontormaskiner I
Fagnummer: 1553
Fagnavn: Kontormaskiner I
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for principperne i den digitale kopiproces, herunder indscanning, billedbehandling og print.
2: Eleven kan redegøre for digitale kopimaskiners mekaniske opbygning herunder scannings- og printsystemer.
3: Eleven kan tilslutte en digital kopimaskine til en computer og foretage installation og opsætning af tilhørende drivere.
4: Eleven kan foretage nødvendige opdateringer og opsætninger af digitale kopimaskiner.
5: Eleven kan redegøre for principperne i scanning, herunder de forskellige mekaniske principper.
6: Eleven kan tilslutte en scanner til en computer og foretage installation og opsætning af tilhørende drivere.
7: Eleven kan redegøre for principperne i de forskellige printerteknologier matrix-, inkjet-, laser- og LEDprinter.
8: Eleven kan redegøre for printeres mekaniske systemer.
9: Eleven kan foretage installation og opsætning af printerdrivere samt foretage nødvendige opsætninger af printeren
10: Eleven kan redegøre for telefaxens principielle opbygning.
11: Eleven har kendskab til opbygningen af telefaxens data, herunder komprimeringsprincipper samt transmission af disse.
12: Eleven har kendskab til telefax procedure i.h.t. ITU protokollerne (ITU = International Telecommunication Union).
13: Eleven kan foretage nødvendige opsætninger af en telefax.
14: Eleven har kendskab til miljømæssige problemer omkring, printere, telefax og digitale kopimaskiner samt hvordan disse afhjælpes.
15: Under hensyntagen til gældende sikkehedsbestemmelser og ESD- og EMC-korrekt håndtering af udstyret, kan eleven foretage fejlretning til modulniveau på printere, telefax, scannere og digitale kopimaskiner herunder anvende evt. indbyggede testprogrammer.
16: Eleven kan foretage opkobling af kopimaskiner i netværk herunder foretage nødvendige opsætninger.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.