1554 Kontormaskiner II

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1554 Kontormaskiner II
Fagnummer: 1554
Fagnavn: Kontormaskiner II
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven har kendskab til principperne for sammensætning af farver.
2: Eleven kan redegøre for principperne i den digitale farvescannerproces herunder metoder og principper for farveopsplitning.
3: Eleven kan redegøre for de digitale farvekopimaskiners opbygning herunder farvescannings- og farveprintprincipper.
4: Eleven kan ud fra producentens specifikationer justere komponenterne der indgår i farveprocessen.
5: Eleven kan foretage nødvendige opdateringer og opsætninger af digitale farvekopimaskiner.
6: Eleven kan tilslutte en digital farvekopimaskine til en computer og foretage installation og opsætning af tilhørende drivere.
7: Eleven kan foretage opkobling af farvekopimaskiner i netværk herunder installation og opsætning af printerdrivere samt user software.
8: Under hensyntagen til gældende sikkehedsbestemmelser og ESD- og EMC-korrekt håndtering af udstyret, kan eleven foretage fejlretning til modulniveau på digitale farvekopimaskiner herunder anvende indbyggede testprogrammer.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.