1555 Kontormaskiner III

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1555 Kontormaskiner III
Fagnummer: 1555
Fagnavn: Kontormaskiner III
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven har kendskab til hvordan digitale kontormaskiner kan integreres og kan foretage installation og konfiguration af digitale kontormaskiner som printere, scannere, multifunktionsmaskiner, farvekopimaskiner m.v. i netværk.
2: Eleven kan foretage installation og konfiguration af drivere til digitale kontormaskiner som printere, multifunktionsmaskiner, farvekopimaskiner m.v. i forhold til forskellige netværk, platforme, styresystemer og applikationer.
3: Eleven kan i forbindelse med printning i net foretage nødvendige opsætninger.
4: Eleven kan udføre fejlfinding og fejlretning til modul- og opsætningsniveau på netværk og installationer hvori der indgår digitale kontormaskiner.
5: Eleven kan redegøre for konsekvenserne ved installationer eller hvad ændringer i idriftsatte systemer kan medføre for kunden, som eksempelvis driftstop.
6: Eleven kan vejlede og supporte kunden i forbindelse med installation, opsætning og betjening af kontormaskiner i netværk.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.