1556 Kontormaskiner IV

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1556 Kontormaskiner IV
Fagnummer: 1556
Fagnavn: Kontormaskiner IV
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for de forskellige farvestandarder som CMYK, RGB og Pantone, herunder deres farveægthed.
2: Eleven kan redegøre for sammenhængene mellem overførslen af store datamængder til og fra højtydende kontormaskiner på et netværk og den aktuelle båndbreddekapacitet og øvrig belastning på netværket, herunder kan eleven redegøre for løsningsforslag til at optimere nettet som f.eks. opdeling af nettet via VLAN.
3: Eleven kan redegøre for RIP-, farve- og print-controllernes principielle opbygning, herunder konfigurationer, produktspecifikationer og betjening.
4: Eleven kan foretage opkobling og konfiguration af printcontrollere i netværk, herunder installation og opsætning af drivere samt foretage installation af bruger- og administrationssoftware.
5: Eleven kan foretage installation og opgradering af printcontrollerens systemsoftware samt foretage funktionsafprøvning.
6: Under hensyntagen til gældende sikkehedsbestemmelser og ESD- og EMC-korrekt håndtering af udstyret, kan eleven under anvendelse af produktdokumentation foretage fejlretning til modulniveau på print-controllere herunder anvende de indbyggede testprogrammer.
7: Eleven kan redegøre for i hvilke situationer sidebeskrivelsessprogene PostScript, PCL (Printer Command Language) anvendes.
8: Eleven kan redegøre for i hvilke situationer printoverførelsesprotokollerne LPR/LPD, IPP (Internet Printing Protokol), NDPS og NetBIOS med fordele kan anvendes.
9: Eleven kan installere og konfigurere software til automatisk distribution af drivere i netværk.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.