1557 Kontormaskiner V

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1557 Kontormaskiner V
Fagnummer: 1557
Fagnavn: Kontormaskiner V
Varighed: 3,5 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for, samt foretage opkobling af forskellige netværksscanningsmetoder som Scan til TWAIN, Scan til FTP, Scan til URL, Scan til e-Mail og Scan til HDD (harddisk), herunder foretage installation af Client-/Server software.
2: Eleven kan redegøre for principperne bag tekstgenkendelse (OCR) og kan installere og anvende markedsaktuelle OCRsoftware.
3: Eleven kender og kan redegøre for forskellige metoder til elektronisk dokumenthåndtering og -styring.
4: Eleven kender til generelle sikkerhedsproblemer der kan opstå ved håndtering af dokumenter i netværk, og kan anvende, installere og opsætte forskellige former af sikkerhed som kryptering af data, styring af adgang til netværk og data m.v.
5: Eleven kan installere og konfigurere brugerrelateret fjernadgang til lokale dokumenter og data via VPN løsning.
6: Eleven kan redegøre for transmission af telefaxens data via ISDN, herunder foretage opkobling af telefax i netværk og foretage nødvendige installationer og opsætninger.
7: Eleven kan redegøre for principperne i Internet FAX, og kan foretage opkobling heraf.
8: Eleven kan ud fra fastsatte krav og specifikationer planlægge og opbygge et mindre client-server netværk med tilhørende netværksenheder som router, switch m.v.
9: Eleven kan ud fra fastsatte krav og specifikationer og i forhold til et bestående netværk, foretage planlægning, installation og idriftsætning af en samlet virksomhedsløsning med netværksprint, netværksscanning, printserver, printcontroller, applikationsserver, elektronisk dokumenthåndtering m.v., herunder foretage installation og opsætning af forskellige former for sikkerhed, samt udføre nødvendige driverinstallationer og tilpasninger i bestående applikationer.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.