1561 Datakommunikation I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1561 Datakommunikation I
Fagnummer: 1561
Fagnavn: Datakommunikation I
Varighed: 0,5 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven har grundlæggende kendskab til LAN/WAN net, herunder nettopologier, protokoller (TCP/IP mv.), kommunikationssæt (http, ftp m.v.), IEEE-standarden, netværkskomponenter (hub, switch og bridge), og kan placere disse komponenter i OSI-modellen.
2: Eleven kan deltage i design, opbygning og installation af et mindre lokalnet med anvendelse af standard netværkskomponenter, herunder konfiguration af netværkskomponenter.
3: Eleven kan udarbejde dokumentation over et netværk med beskrivelse af konfiguration, routeropsætning og IP-mapning.
4: Eleven har kendskab til de grundlæggende principper og metoder anvendt i forbindelse med QoS.
5: Eleven kender de grundlæggende principper bag datasikkerhed (Kryptering, virus og angreb).
Teleinstallationstekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.