1566 Transmissionsteknik I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1566 Transmissionsteknik I
Fagnummer: 1566
Fagnavn: Transmissionsteknik I
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven har kendskab til de grundlæggende forhold omkring digital multiplexing PCM (Puls Code Modulation), multiplexer, linieudstyr (LT2, HDSL og regeneratorer) og de indbyrdes grænseflader.
2: Eleven kan beskrive de grundlæggende forhold omkring PCMteori, multiplexer, linieudstyr og ITU's (International Telecommunication Union) beskrivelser af grænseflader.
3: Eleven har kendskab til, og kan foretage installation og idriftsættelse af et PCM-system, afprøve og fejlrette et 1. ordens PCM-udstyr, herunder udarbejde dokumentation ud fra leverandørens manualer, samt at konfigurere/programmere PCM-systemet ved hjælp af en PC.
4: Eleven har en grundlæggende viden om forholdene omkring installation, drift og vedligeholdelse af 1. til 5. ordens PDH udstyr samt liniekoder.
5: Eleven har kendskab til hvordan der udføres almindeligt forekommende kontrolmålinger i forhold til både PCM og PDH udstyr, under hensynstagen til tilsluttet udstyr.
6: Eleven har kendskab til, og kan redegøre for kobber-, coax- og fiberkablers elektriske egenskaber, foretage indmåling og kontrollere transmissionsforhold, samt foretage fejlsøgning på installationskabler.
7: Eleven har kendskab til, og kan foretage fejlsøgning på installationskabler (indvendigt anlæg) ved hjælp af relevant måleudstyr og dokumentation.
8: Eleven har kendskab til gældende regler for kvalitetsmåling, og kan med udgangspunkt heri og med relevant måleudstyr foretage kvalitetsmåling af kabler og derudfra afgøre hvorvidt der skal fejlrettes, samt om kablet er egnet til analog eller digital transmission.
9: Eleven har kendskab til, og kan foretage målinger med almindeligt forekommende måleinstrumenter på trådpar i accesnettet.
10: Eleven kan redegøre for opbygningen af de forskellige typer af lysledere og herunder de optiske parametre, samt redegøre for forhold omkring optiske kabler og komponenter (Singlemode, contra multimode, laserlysets udbredelseshastighed i forhold til lysets bølgelængde m.v.).
11: Eleven kan redegøre for splidse teknik for singlemode fibre.
12: Eleven kan redegøre for gældende sikkerhedsregler og kvalitetskrav.
Teleinstallationstekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.