1567 Trådløs teknologi I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1567 Trådløs teknologi I
Fagnummer: 1567
Fagnavn: Trådløs teknologi I
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Version 8: Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven har kendskab til de sikkerhedsmæssige procedurer ved arbejde med og ophold ved antenner.
2: Eleven har kendskab til radiobølgers udbredelse i og imellem bygninger, herunder forstyrrelser fra andre radiobaserede systemer.
3: Eleven har kendskab til sender-modtagerteknik, bærebølgeteknik, modulationsformer, frekvenser, antenner, kabler.
4: Eleven har kendskab til mobile- og trådløse systemer og bærenet (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, Bluetooth, RFID, IrDA).
5: Eleven har kendskab til WLAN (Wireless Local Area Network), Acces Points (AP), herunder fysiske problemer som sendeeffekt, afstande og den reelle båndbredde der kan opnås.
6: Eleven har kendskab til WLAN protokoller standarder.
7: Eleven har kendskab til trådløse systemer.
8: Eleven har viden om sikkerhed på trådløse netværk.
9: Eleven kan installere, opsætte og konfigurere et WLAN, så der opnås høj datasikkerhed ved hjælp af krypteringnøgler og sikkerheds-token.
Teleinstallationstekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Teleinstallationstekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.