1570 Elektronik II

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1570 Elektronik II
Fagnummer: 1570
Fagnavn: Elektronik II
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Telesystemtekniker
Version 8: Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven kan efter gældende regler og på en håndværksmæssig korrekt måde udføre installation, opsætning og sammenkobling af aktuelle teleprodukter.
2: Eleven kan i en dialog med kunden fremkomme med løsningsmodeller for udførelse af en komplet installation af aktuelle teleprodukter, som både tilfredsstiller kundens ønsker, giver en optimal udnyttelse af teleprodukterne og er i overensstemmelse med gældende regler.
3: Eleven kan i forbindelse med installationsarbejde foretage fejlfinding og fejlretning på installationen.
4: Eleven kan redegøre for, og anvende måletekniske begreber som anvendes inden for det teletekniske område.
5: Eleven kan til kontrol, fejlsøgning og fejlretning på typiske teletekniske produkter, apparater og kabelnet udvælge og anvende relevante instrumenter og målemetoder i forhold til en given opgave.
6: Eleven har et overordnet kendskab til HF-grundbegreber, LCkredse, afstemte forstærkere, HF-oscillatorer, blandere, antenner og antennekabler.
7: Eleven har på blokniveau kendskab til HF-teknikkens anvendelse i forbindelse med TV-modtagelse og distribution af signaler.
8: Eleven har viden om korrekt håndtering af HF-stik og -kabler, og kan anvende denne viden i forbindelse med installationsarbejde.
9: Eleven har et grundlæggende kendskab til, og kan på principniveau beskrive analoge billedformaters opbygning.
10: Eleven har et grundlæggende kendskab til digitale billedformaters opbygning, herunder om videokomprimering som f.eks. MPEG2.
11: Eleven kender problemstillingerne omkring EMC (Electric Magnetic Compatibility) og kan udføre arbejdet på teleteknisk udstyr under hensyntagen til korrekt EMC-håndtering.
12: Eleven kender problemstillingerne omkring ESD (Electrostatic Static Dischange) og og kan udføre arbejdet på teleteknisk udstyr under hensyntagen til korrekt ESD-håndtering.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.