1571 Acces II

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1571 Acces II
Fagnummer: 1571
Fagnavn: Acces II
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Telesystemtekniker
Version 8: Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven har et indgående kendskab til faste kredsløb (punkt til punkt forbindelser) som f.eks. 2 Mbit og nx64 Kbit forbindelser og herunder hvordan disse etableres, og eleven er i stand til at foretage etablering og indmåling heraf.
2: Eleven har et indgående kendskab til de kvalitetsmæssige forhold der tilbydes på faste kredsløb i form af QOS (Quality of Service).
3: Eleven har en generel viden om hvad der indgår af dele i et kabel TV net, som f.eks. forstærkere, kabler og fordelere, herunder de enkelte deles funktion og egenskaber.
4: Eleven kender minimumskravene for støjfri TV-modtagelse, og kan i forbindelse med fejl foretage kontrolmåling på et kabel TV net som f.eks. måling af dæmpning og feltstyrke.
5: Eleven har en grundlæggende forståelse for beregning af dæmpning på et kabel TV net, og kan ud fra planen over et bestående net foretage simple beregninger herpå.
6: Eleven kan redegøre for centralnettets opbygning og struktur, herunder beskrive de primære nettopologier der indgår heri.
7: Eleven har en generel viden om, og kan redegøre for alternative acces muligheder som f.eks. fremføring af IP via el-nettet.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.