1574 Serverteknologi Database-server

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1574 Serverteknologi Database-server
Fagnummer: 1574
Fagnavn: Serverteknologi Database-server
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven forstår arkitekturen for en SQL-Server 2005 eller nyere, herunder SQL-serverens egne datatabeller og kan foretage udtræk fra datatabellerne ved hjælp af indbyggede Stored Procedure.
2: Eleven kan planlægge installationen af en SQL server samt foretage installationen.
3: Eleven kan oprette en database samt administrere segmenter og andre DB-objekter, tablespaces og datafiler.
4: Eleven kan oprette brugere, administrere bruger konti, rettigheder og ressourcer, samt bruge SQL-serverens authentication modes.
5: Eleven kan administrere rettigheder på kommandoer, Views, Stored Procedure og Funktioner på SQL-serveren.
6: Eleven kan konfigurere og benytte administrationsværktøjer til database-serveren, herunder automatisere administrative jobs og administrere database-serveren både med de grafiske administrationsværktøjer og med SQL-kommandoer.
7: Eleven kan udføre database backup samt implementere en backup strategi, herunder udføre databaserestore og - recovery.
8: Eleven kan foretage optimering af performance på SQLserveren bl.a. ved brug af forskellige former for indeksering, Stored Procedure og Statistics, samt brug af Performance Monitoring.
9: Eleven kan konfigurere forbindelse imellem client og databaseserver.
10: Eleven kan flytte data til og fra SQL-serveren ved brug af SQL Server Integration Services (SSIS)
11: Eleven kender metoder for genetablering af ødelagte databaser, og kan foretage fejlsøgning på problemer i database systemet, herunder fejlsøgning i SQL-serveren ved hjælp af indbyggede Stored Procedure.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.