1576 Serverteknologi LINUX

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1576 Serverteknologi LINUX
Fagnummer: 1576
Fagnavn: Serverteknologi LINUX
Varighed: 1,5 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan installere, anvende og administrere et Linux system.
2: Eleven kan opsætte partitioner, samt konfigurere og vedligeholde filsystemet.
3: Eleven kan opsætte netværksinterface (static og dynamic).
4: Eleven kan opsætte og teste clients samt Xwindows.
5: Eleven kan forklare, opsætte og gendanne Raid 0, 1, 3 og 5.
6: Eleven kan kompilere en Linux kerne, samt vælge, installere og afinstallere moduler.
7: Eleven kan redegøre for de primære forskelle imellem monolith-kernen, og WindowsNT (mikro)kernen og med baggrund i denne viden, vægte de negative og positive sider ved UNIX/Linux.
8: Eleven kan opsætte og anvende telnet, ssh, FTP og mail klienter.
9: Eleven kan opsætte iptables firewalls.
10: Eleven kan anvende post- og pre-routing samt opsætte NAT.
11: Eleven kan forklare og opsætte traditionelle og transparante squid, samt opsætte iptables sammen med squid.
12: Eleven kan forklare og opsætte tripplewire.
13: Eleven kan forklare og opsætte en service under en kunstig rod.
14: Eleven kan fejlfinde på et Linux system.
15: Eleven kan i forbindelse med installation og fejlfinding dokumentere udført arbejde.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.