1579 Sikkerhed II

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1579 Sikkerhed II
Fagnummer: 1579
Fagnavn: Sikkerhed II
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan håndtere lokal sikkerhed på et netværk, herunder omdøbning af konti, ændring af konto- (account) egenskaber, resætte password og sletning af brugerkonti.
2: Eleven kan håndtere en lokal servers sikkerhedpolitikker, herunder implementering af lokal password politik, historik, alder, længde og kompleksitet samt implementering af lockout politik.
3: Eleven kan håndtere en Member Server, eksempelvis en Windows Member Server, lokale sikkerheds- og gruppe politikker, herunder implementering af lokale- og gruppe politikker, auditering og audit politik, sikkerheds log, krypteret filesystem (EFS) og anvendelse af hjælpeværktøj til sikkerhedskonfigurering.
4: Eleven kan håndtere Domain Controllerens lokale sikkerhed, gruppe, domain og site politikker, herunder konfigurering af lokale politikker, Domain politikker, Site politikker og eleven har forståelse for rangfølge af implementerede politikker.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.