1580 Programmering I (C/C\+\+ /Csharp)

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1580 Programmering I (C/C++ /C#)
Fagnummer: 1580
Fagnavn: Programmering I (C/C++ /C#)
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven har praktiske færdigheder indenfor højniveauprogrammeringssproget C, C++ eller C#, og kan, ud fra en struktureret beskrivelse, anvende sproget til udarbejdelse af mindre software-opgaver, ved brug af sprogets standard programbiblioteker.
2: Eleven kan anvende sprogets grundlæggende operatorer og kontrolstrukturer til udvikling af objektorienterede programmer, herunder erklæring af klasser (classes), funktioner m.m., access kontrol til klassernes funktioner og data, samt parameteroverførsel til funktioner.
3: Eleven kan anvende nedarving
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.