1581 Programmering II (Csharp)

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1581 Programmering II (C#)
Fagnummer: 1581
Fagnavn: Programmering II (C#)
Varighed: 2,5 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til MCP, Programming with C#, arbejde med C# programmering.
2: Eleven kan redegøre for de elementer .NET Framework består af.
3: Eleven har praktiske færdigheder indenfor programmeringssproget C#, og kan, ud fra en struktureret beskrivelse, anvende sproget til udarbejdelse af mindre software opgaver, ved brug af sprogets standard programbiblioteker.
4: Eleven kan anvende sprogets grundlæggende datatyper, operatorer og kontrolstrukturer til udvikling af objektorienterede programmer, herunder erklæring af klasser (classes), funktioner m.m., access kontrol til klassernes funktioner og data, samt parameteroverførsel til funktioner.
5: Eleven kan anvende nedarving (inheritance), samt undtagelser (exceptions handling).
6: Eleven kan definere og anvende delegates samt tilføje event specifikationer.
7: Eleven kan implementere properties og indexers.
8: Eleven kan anvende predefinerede attributter.
9: Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til MCP, Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual C#.NET, arbejde med C#.NET programmering.
10: Eleven kan redegøre for de elementer .NET Framework består af i forbindelse med ASP.NET.
11: Eleven kan fremstille komponenter i C#.
12: Eleven kan fremstille et ASP.NET web application project ved brug af Visual Studio.NET.
13: Eleven kan tilføje bruger og server controls til en ASP.NET webform.
14: Eleven kan fremstille og populate ASP.NET webforms.
15: Eleven kan anvende udviklingsmiljøets Trace og Debug objekter.
16: Eleven kan validere brugerinput.
17: Eleven kan anvende Microsoft ADO.NET til at tilgå data i ASP.NET web applikation.
18: Eleven kan indlæse Extensible Markup Language (XML) data.
19: Eleven kan gøre brug af kald af XML web services fra en ASP.NET applikation.
20: Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til MCP, Programmering with MS ADO.NET,.redegøre for data-centric pplikationer, ADO.NET samt ADO.NET og XML.
21: Eleven kan forbinde sig til en SQL-server og kan udføre dynamiske SQL kommandoer.
22: Eleven kan anvende XML i forbindelse med datasets, table mapning samt udarbejde XSD skemaer.
23: Eleven kan fremstille web-services der anvender Microsoft ADO.NET til query og opdatering af data source.
24: Eleven kan fejlfinde en ADO.NET applikation.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.