1582 Databaser

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1582 Databaser
Fagnummer: 1582
Fagnavn: Databaser
Varighed: 1,5 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan designe og normalisere database-tabeller herunder oprette constraints i tabellerne.
2: Eleven kender SQL-sprogets kommandostruktur.
3: Eleven kan implementere databasen ved at oprette tabeller samt foretage modifikation og sletning af tabellerne.
4: Eleven kan oprette unikke Ids og Views.
5: Eleven kan oprette forskellige typer af Indexes.
6: Eleven kan udføre enkle SQL-databaseforespørgsler fra en eller flere tabeller og evt. med subquiries.
7: Eleven kan indsætte, opdatere og slette data med SQLkommandoer
8: Eleven kan i forespørgsler benytte single row functions og group functions.
9: Eleven kan anvende Triggers og Stored Procedures
10: Eleven har en generel indsigt i DBMS (Database Management Systems).
11: Eleven kan foretage SQL kommando optimering, herunder forespørgselsoptimering med eksempelvis join algoritmer.
12: Eleven kan definere integritetsregler ved brug af Domain, Triggere og Stored Procedures.
13: Eleven kender til Algebra mulighederne i SQL.
14: Eleven kan udvikle databaser ved hjælp af SQL-sproget, herunder anvende avancerede SQL kommandoer, avancerede forespørgsler og datamanipulation.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.