1583 IT-kravspecifikation

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1583 IT-kravspecifikation
Fagnummer: 1583
Fagnavn: IT-kravspecifikation
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven har kendskab til at omsætte virksomhedens, brugernes og kundens krav til produkt- og designkrav samt de metoder, der knytter sig hertil, f.eks. brainstorming, interviews, prototyping og Use Case teknikken.
2: Eleven kan med udgangspunkt i produkt- og designkrav udarbejde en kravsspecifikaltion til et IT-system, som skal anvendes i forbindelse med afgivelse/indhentning af tilbud.
3: Eleven kan analysere en kravsspecifikation i forbindelse med afgivelse/indhentning af tilbud.
4: Eleven har kendskab til accepttest.
5: Eleven kan i forbindelse med kravsspecifikation til softwareopgaver udarbejde statechartdiagrammer og interaktionsdiagrammer i f.eks. UML notation
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.