1586 Serverteknologi II Clusterteknologier

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1586 Serverteknologi II Clusterteknologier
Fagnummer: 1586
Fagnavn: Serverteknologi II Clusterteknologier
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Datatekniker
Version 8: Datatekniker-infrastruktur
Målpinde
1: Eleven kan planlægge, installere og vedligeholde clustre til forskellige formål.
2: Eleven kan vælge den clusterløsning der bedst opfylder det behov der er i virksomheden.
3: Eleven kan opsætte og konfigurere clusteret, på både Windows og Linux.
4: Eleven kan oprette web-applikations clustre og beregnings clustre.
5: Eleven kan administrere clustre, foretage oprettelse af cluster ressourcer samt foretage cluster troubleshooting.
6: Eleven kan installere Network Load Balancing cluster samt varetage troubleshooting
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
-, 7-trinsskala, Eksamen.