1588 Backupteknologi II

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1588 Backupteknologi II
Fagnummer: 1588
Fagnavn: Backupteknologi II
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Datatekniker
Version 8: Datatekniker-infrastruktur
Målpinde
1: Eleven har kendskab til forskellige backupsystemer.
2: Eleven har kendskab til klient/server backupsystemer og kan udføre mindre installationer med tilhørende konfiguration.
3: Eleven kan planlægge og konfigurere automatisk backup på en klient/server løsning.
4: Eleven kan anvende strukturerede metoder til fejlsøgning og fejludbedring af backup.
5: Eleven kender principperne bag begrebet TCO (Total Cost Ownership), herunder metoder for minimering af anskaffelses-, opgraderings- og vedligeholdelsesomkostninger.
6: Eleven kender strategier for håndtering af Storage Management.
7: Eleven kan redegøre for principperne i og kan deltage i opsætning af backupløsninger som f.eks. DAS (Direct Attached Storage), NAS (Network Attached Storage) og SAN (Storage Area Network).
8: Eleven kan redegøre for anvendelsen af protokollerne i SCSI og FCIP.
9: Eleven har kendskab til Storage Virtualization.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.