1589 Kabling af dataanlæg

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1589 Kabling af dataanlæg
Fagnummer: 1589
Fagnavn: Kabling af dataanlæg
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Datatekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven kan udføre og implementere struktureret kabelsystem.
2: Eleven kan foretage installationer efter gældende standarder
3: Eleven kan foretage dokumentation, samt i mindre grad udforme dokumentation af en datainstallation.
4: Eleven kan foretage struktureret kabel system baseret på parsnoede kobber- og fiberoptisk kabler.
5: Eleven kan konnektere, dokumentere, fejlsøge og fejlrette på et struktureret kabelsystem
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Teleinstallationstekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Teleinstallationstekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.