1592 Device driver til operativsystemer

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1592 Device driver til operativsystemer
Fagnummer: 1592
Fagnavn: Device driver til operativsystemer
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for strukturen i f.eks.Windows Driver Model (WDM) eller nyere
2: Eleven forstår og kan anvende grundlæggende programmerings teknik i device drivere.
3: Eleven kan tilpasse/udvikle Windows drivers ved hjælp af Windows Device Driver Kit (DDK)
4: Eleven kan installere både en NT- og WDM- device driver.
5: Eleven kan redegøre for arkitekturen i Windows kernen, omkring device drivere.
6: Eleven kan anvende Driver Layering og I/O Request Packets (IRP).
7: Eleven kan indsamle og anvende I/O ressourcer.
8: Eleven kan anvende Plug and Play (PnP) managing, Blue Screen Of Death (BSOD) og hvad så? (Crash dump analyse)
9: Eleven kan udføre simpel debugging af device drivers.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Anbefalet: Have gennemført H1 (C og C++ programmering er en forudsætning)