1594 Netværksdesign I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1594 Netværksdesign I
Fagnummer: 1594
Fagnavn: Netværksdesign I
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven opnår et fagligt niveau minimum svarende til CCDA, DESIGN.
2: Eleven kan ud fra en analyse af kundens/virksomhedens bestående netværk, og ud fra kundens/virksomhedens nuværende og fremtidige behov, designe en netværksløsning.
3: Eleven kan designe et netværk, der tager hensyn til kundens/virksomhedens krav omkring performance, sikkerhed, kapacitet og skalerbarhed.
4: Eleven kan udvælge og sammensætte netværkskomponenter, som er mest optimale i forhold til en given LAN netværksdesignløsning.
5: Eleven kan udvælge og sammensætte netværkskomponenter, som er mest optimale i forhold til en given WAN netværksdesignløsning.
6: Eleven kan designe små til middelstore netværk ud fra en hierarkisk modulær facon, der indeholder discipliner som design af DHCP service, DNS service, NAT, PROXY, Remote access adgang, Remote Authentication Dial-In User Service, netværkslagets navne- og adresseplan, samt valg af routningsprotokol.
7: Eleven kan udarbejde en Network Management strategi.
8: Eleven kan udvide et netværksdesign i forhold til implementering og transport af voice.
9: Eleven kan planlægge og udarbejde en plan for implementation af et design.
10: Eleven kan udarbejde et design dokument, som kan anvendes til at fremvise prototypen/pilotprojektet for kunden.
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Anbefalet: 2734 Netværk III
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Anbefalet: 2734 Netværk III
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Anbefalet: 2734 Netværk III
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Anbefalet: 2734 Netværk III