1605 Embedded Controller, kommunikation

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1605 Embedded Controller, kommunikation
Fagnummer: 1605
Fagnavn: Embedded Controller, kommunikation
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan forklare hvad data kommunikationsprotokoller er, herunder redegøre for protokollen i den givne kommunikation
2: Eleven kan beskrive signaleringen af kommunikationen
3: Eleven kan programmere den givne kontroller til kommunikationen.
4: Eleven kan implementere de nødvendige netværksprotokoller i et embedded system
5: Eleven kender de datasikkerhedsmæssige overvejelser, der knytter sig til den pågældende teknologi.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.