1606 Embedded Controller, fejlfinding I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1606 Embedded Controller, fejlfinding I
Fagnummer: 1606
Fagnavn: Embedded Controller, fejlfinding I
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for opbygningen af både et microcomputer baseret system og et embedded system, herunder også redegøre for de eksterne signalers betydning ud fra den interne blokdiagram
2: Eleven kan betjene forskellige måleinstrumenter, så som multimeter, oscilloskop, LSA/LTA
3: Eleven kan beskrive forskellen på et analog og et digitalt storage oscilloskop
4: Eleven kan foretage målinger med både et analog og digital storage oscilloskop
5: Eleven kan foretage målinger med LSA/LTA (Logic Analysator State/Timning)
6: Eleven kan foretage simpel fejlfinding på et embedded system.
7: Eleven kan vælge en egnet fejlfindingsstrategi og dertil egnet måleudstyr.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.