1607 Embedded Controller, fejlfinding II

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1607 Embedded Controller, fejlfinding II
Fagnummer: 1607
Fagnavn: Embedded Controller, fejlfinding II
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for opbygningen af både et microcomputer baseret system og et embedded system
2: Eleven kan forklare den ydre og indre arkitektur for et embedded system
3: Eleven kan analysere komponenter omkring et embedded system, f.eks. frekvenstæller
4: Eleven kan fejlfinde på et embedded system
5: Eleven kan, under hensyntagen til systemets art og fejlsymptom, vælge det bedst egnede instrument/udstyr til fejlfinding
6: Eleven kan anvende en systematisk fejlfindingsteknik på et embedded system
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.