1609 Embedded Controller, projekt

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1609 Embedded Controller, projekt
Fagnummer: 1609
Fagnavn: Embedded Controller, projekt
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Datatekniker
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering
Målpinde
1: Eleven kan opbygge et system med perifere komponenter, omkring en embedded controller.
2: Eleven kan beskrive hvilken funktionalitet systemet skal have.
3: Eleven kan udvikle et program i C, ved at bruge færdige programmoduler, der følger med udviklingssystemet.
4: Eleven kan teste programmer bl.a. med ICD (In Circuit Debugger) og/eller sende data fra seriel port til et Terminal program i PC, f.eks. debug informationer.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.