1613 Embedded Controller, kommunikation - I2C

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1613 Embedded Controller, kommunikation - I2C
Fagnummer: 1613
Fagnavn: Embedded Controller, kommunikation - I2C
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for kommunikationsprotokollen, der anvendes i I2C kommunikationen, herunder begrebet master og slave.
2: Eleven kender signaleringen i I2C kommunikationen
3: Eleven kan programmere den givne kontroller til I2C kommunikationen, både som master og slave.
4: Eleven kan kommunikere til en ekstern I2C enhed
5: Eleven kender de datasikkerhedsmæssige overvejelser, der knytter sig til den pågældende teknologi
6: Eleven kan gøre brug af forskellige måleinstrumenter eller anden software værktøj til kontrol/fejlfinding af kommunikationen.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.