1614 Embedded Controller, kommunikation - Ethernet

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1614 Embedded Controller, kommunikation - Ethernet
Fagnummer: 1614
Fagnavn: Embedded Controller, kommunikation - Ethernet
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for kommunikationsprotokoller, der anvendes i Ethernet kommunikationen.
2: Eleven kan anvende TCP/IP stakken.
3: Eleven kan programmere den givne kontroller til TCP/IP kommunikationen
4: Eleven kan kommunikere til en ekstern TCP/IP enhed (f.eks. PC).
5: Eleven kender de datasikkerhedsmæssige overvejelser, der knytter sig til den pågældende teknologi.
6: Eleven kan anvende forskellige software værktøj til kontrol/fejlfinding af kommunikationen.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.