1620 Embedded Controller, Styrings-/reguleringstekn I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1620 Embedded Controller, Styrings-/reguleringstekn I
Fagnummer: 1620
Fagnavn: Embedded Controller, Styrings-/reguleringstekn I
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for virkemåden i et 1. ordens reguleringssytem.
2: Eleven har kendskab til 2. og 3. ordens reguleringssytemer.
3: Eleven kan medvirke ved udvikling og opbygning af mikroprocessorbaserede reguleringssystemer
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.